Alexi WildChild Crazy Soul

Malý Alexi sa narodil 4.11.2014. Veľmi rád papal a pôrodnú váhu 400g veľmi rýchlo znásoboval :)

Vyrastal ako jedináčik, Bessy sa mu snažila vynahradiť súrodencov, vychovávala ho najlepšie ako vedela. Nakoniec z neho vyrastol fešák, podľa novej majiteľky výbornej povahy.

V novom domove sa má Alexi výborne, má veľa kamarátou, výbornú povahu a úspechy na výstavach.